จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด (พระครูปลัดสมบูรณ์ สันติกะโร)

สาระธรรมโดยพระครูปลัดสมบูรณ์ สันติกะโร www.saengsantisuk.com
“ยิ้มไว้ ไม่ทุกข์ สนุกดี”
เพียงบริกรรมสั้นๆง่ายๆ
“จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด ยิ้มไว้ ไม่ทุกข์ สนุกดี”

“อยากยึด เย่อหยิ่ง ยิ่งยุ่ง ยับเยิน
ยิ้มแย้ม เยือกเย็น ยืดหยุ่น ยกยอ
พากเพียร พอเพียง เพียงพอ
เกื้อกูล เกิดก่อ กลมเกลียว เกรียงไกร
บุหรี่เหล้า เมามั่วมึน เหม็นม้วย
ดูดวง ลวงลง หลงหวย รวยหาย
โกงกิน สิ้นศรี อเวจี. ที่หมาย
เต่งตึง ต้องตาย ใสสวยม้วย…..ผี
ระวัง เชื่อง่าย ไว้ใจ ภัยมา
บูดบึ้ง บ้าบ่น เบี้ยวบิด บริวารหนี
ด่ามา สนุกดีใส่ ไม่รอรี
สนุกดี สู้อุปสรรค ชนะภัย”
ที่มา:แผ่นพับแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม ธรรมสถานแสงสันติสุข

ใส่ความเห็น