ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ประหยัดไฟได้อย่างไร

อุปกรณ์ใช้ไไฟ้าในสำนักงานปัจจุบันคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งจะกินไฟประมาณ 60 วัตต์ เมื่อมีการเปิดใช้งานตลอดเวลา แต่หากว่าเราปิดหน้าจอเมื่อไม่ได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องประมาณ 15 นาที จะประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 55% การตั้งหน้า Screen Saver ไม่ได้ช่วยในการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง ดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นานๆควรปิดสวิทซ์หน้าจอ ก็จะช่วยกันลดการใช้พลังงานขององค์กร เมื่อทำพร้อมๆกันก็จะทำให้ลดการใช้งานของประเทศชาติลงได้ เห็นอย่างนี้แล้วเรามาร่วมมือกันนะครับ
ที่มา:เอกสารประกอบการสัมนา “รวมพลังราชการไทยลดใช้พลังงาน”

ใส่ความเห็น